Hukuk ve Duygular

Hukuk duygularla ilgilenir mi? İlk elde cevap ‘ilgilenmez’ oluyor!. Hiç bir hukuk sistemi duyguları yargılama üzerine kurulamaz. Aynı şey düşünceler için degeçerli. Din ve ahlak bireyin oto kontrolünün bir parçası olarak bunlarla ilgilenir. Bireyin iç dünyası değil diğer insanlarla olan…

Continue Reading

Muhaceratta Kürt gençleri

Genel olarak yaklaşımımız Buradaki kürtlerin genel olarak kadınlara özel olarak kız çocuklarına ve cinselliğe bakışının ne olduğu ve aslında bu konudaki bilimsel ve ilerici tutumun ne olması gerektiği konusunda, net düşüncelere sahip olmaksızın genç kuşağın sorunlarını anlamak ve bu sorunlara…

Continue Reading

Sebep – Sonuç

Sebep sonuç ilişkisinin doğru tespit edilmesi bilimde olduğu gibi politikada da başarılı olunabilmesinin ilk önkoşuludur. Birçok durumda başarısızlığın önemli bir faktörü bu ilişkinin doğru tespit edilmemesidir. Elbette doğru bir tespit yetmez ama bu şarttır. Örneğin iş-örgüt ilişkisini ele alalım. Önce…

Continue Reading

Klavye Sorunu

Bilgisayar sözü tartışmada esas olarak kişisel bilgisayarlar için kullanılıyor . Kullanım sözcüğü ise daha çok Masa başı yayıncılığı ile sınırlandırılıyor. Bu Kürtlerin bilgisayar ile olan ilişkisinin durumunu yansıtmakla birlikte durumu doğru yansıtmıyor. Ve bu önemlidir. Çünkü diğer endüstri el alanlarda…

Continue Reading

İslam

Kuranı anlamanın ön koşulları vardır. Bunlardan biri de inzalı sırasındaki atmosferin bir parçasını oluşturan Hıristiyanlığı tanımaktır. Örneğin ‘kulhuvallahu ehed’ süresini teselsülü (üçlemeyi) bilmeden anlamak olanaksızdır. ‘De ki: o bir olan Allah’tır. Doğmamış ve doğurmamıştır O samed olan Allah’tır. Ve hiç…

Continue Reading

İnsan

Olası bir dizi sorudan biri: İnsanın ‘doğal’ hali hangisidir? Bu ilk bakışta ‘anlamsız’gibi görünen soru sorulmaya değerdir! Herkes, doğal olmayan; kızgınlık, sükunet, sevinç, üzüntü, yorgunluk v.b. bir cok durumu yaşamıştır. Bazen bu ‘durum’ları ‘gerçeğimizin’ dışa vurumu olarak algılarız. Ve güçlük’te…

Continue Reading

Alternatif olmamız mümkün mü?

Düşünen insan bu eyleminde her şeyden önce araç olarak kavramları kullanır. Kullanılan aracın yapılan iş üzerindeki etkisinin ne olacağı sorunu ileriye bırakılarak, bu aracın kaçınılmaz olduğu varsayılabilir. Bu varsayım altında, yaptığı işe önem veren birinin ilk önem vermesi gereken şey…

Continue Reading

Direnmek ve Davranmak

Son 15 yıldabir kısır döngü yaşıyoruz. Daha davranmaya fırsat bulmadan yeniden direnmeye mecbur oluyoruz. Aslında bu durum ta başından beri böyle herhalde. 1922-23lerden sonra arada bir soluklanma dönemleri hariç durum hep bu oldu. Bu dönemler, 50-53, 60-65, 73-74 aralıkları idi…

Continue Reading