Ortadoğu


Darbe sonrası dışa açılma bir çok şeyle birlikte eskiden farkında olmadığımız sorunlara bir de bölgesel sorunları ekledi. Her zaman ve her şeyde olduğu gibibunun da üstüne yatmazsak, ufkumuz genişleyebilir. Ulusal dar görüşlülüğümüz aşılmalıdır. Ama üstüne yatarsak, zaten sağlam olmayan yapılanmamızı çökertici etkide bulunabilir.
Öte yandan uluslararası düğüm noktalarından birini oluşturması hesabıyla bölge uluslararası sorunlara ulaşmamızda da bir çıkış noktası oluşturabilir ve oluşturmalıdır. Buna özellikle Filistinlilerin tabi daha değişik bir biçimde bizim dünümüzü yaşıyorlar. Ve biz muhtemelen yarın onların bugününü yaşayacağız. Daha doğrusu öte yandan yarınımızı yaratıyorlar. Kendi tecrübelerimizden çıkaramadığımız dersleri, ucu bize daha az dokunduğu için hiç olmazsa başkalarının tecrübelerinden çıkarabiliriz belki. Bu vesile ile belki ek olarak kadrolaşma konusuna da yeniden eğilebilir ve daha kalıcı sonuçlar elde edebileceğimiz bir yola girebiliriz.

Buraya kadarı ve bu kapsamı bir çerçevede düşünmek henüz milliyetçiliği aşmaz.Ve özü itibariyle –bu kadarıyla- milliyetçi bir bakıştır. Yani bunları elealmak ve anlamak için öyle enternasyonalist falan olmaya gerek yoktur.
Bir adım daha atarsak orta-doğu Kürt işçilerini de yakından ilgilendirir. Yalnız ulusal önderliği ele geçirmek ve gerçekleştirmek bakımından ve sınıf çıkarlarının gerçekleştirilmesinde bölgenin önemi bakımından da değil. Uluslararası komünist hareketi ve bölgesel yansımalarını sorunları ve pratikleri ile daha yakından tanımak, anlamak ve uluslararası komünist hareketin en genel sorunlarına ulaşmak için de bu gereklidir. Partilerin ulusal görevleri ile uluslararası görevleri birleştirme görevlerini bu konudaki başarı ve başarısızlıklarının tecrübelerinden de yararlanarak daha yakından tanımak ,çalışma tarihlerin ve bir bütün olarak tarihlerinin tecrübelerinden deyararlanmak İdeolojik bakımından sağlamlaşmak bölge işçi hareketinin birparçası haline gelmek milliyetçi önyargılardan sıyrılmak v,s

Halbuki biz bunlardan hiç birini doğru dürüst yapmadık, yapmıyoruz ama yapmak zorundayız.
Ortadoğu Kürtler için, kendi mücadelesinde gözetmeden edemeyecekleri bir bölgedir. Bu yalnızca bölgede olmak ve bölgeyi çok yakından ilgilendirmekbakımından böyle değildir. Bu doğrudan etkinin yada etkileşiminin yanı sıra birdiğer yine Kürtler için önemli dolaylı etkileşimi de vardır.

Bugün orta-doğu Kenan Evren’in deyimiyle uluslararası çıkarların çatıştığı veuluslararası çatışmaların odaklaştığı noktalardan biridir. İşte bu nedenle deorta doğuda zaten taraf olan Kürtler birde bu bakımdan bölge ile ilgilenmekdurumundadırlar. Mevcut durumu ve muhtemel gelişmeleri yakından izlemek,varılan sonuçları kısa ve orta vadeli politikaların oluşumunda temel bir unsurolarak değerlendirmek ve uygulamaya geçirmeye çalışmak. Yapılmak zorunda olanbudur.

Ortadoğubizim için yalnız ele almak için değil, değiştirmek için de zorunludur.

Basrakörfezi

Basrakörfezinde neler oluyor? Bu soruya düzgün cevaplar vermek için birçok şeyiyerli yerine oturtmak gerekli. Önce uluslararası gelişmeleri ve bölgeyiIran-Irak’ı ve körfez ülkelerini. Amerika çevik kuvvetleri ne zaman oluşturdu?Niye oluşturdu. Körfez hikayesi eski hikaye bugünkü gelişmelerin normal seyrisavaşın yayılmasına yol açar. Böyle bir olasılık vardır ve asıl sorulmasıgereken böyle bir durumda ne yapmak gerektiği ve ne yapılabileceğidir. Bu temelnoktadır. Eğer bilimsellik öngörü ve tedbir.