Tû Hevalek HêjayîBra yê Hêja Sidiq, Jîyanaserxwebûnê jîyanek dikarê durbê, lê ew dikarê nêzîk jî bê. Ew girêdayî yê wêyekû mirovên an rêxistinên serê vî karî dikşînin çiqas têgihiştîne û bi inyatin.Wek rola rêxistina, rola yek û yek şexsa jî gelek giringe.

Te wek şexskê gelektişt kirin, lê tû ne tenê bû. Te gelek heval hebûn, û van hevala jî ji te gelekhes di kirin. Qîmetek didan kar û xebata te, Lê kar û xebata te ne dûrê bîr ûbawerîya te bû. Tû li multecîtî yê çûyî li ser heqîyê û ev jî tê wê meinê hetaroja dawîyê jî, wek tekoşerkê bi ser bilindî ketî nav refên şehîdên Kurdistanê.Ji ber vê yekê jî, tû dilê me de cih bûyî yî.

Em bi vê jî keyf xweşin, serbilindin kû yên weke te di vê tekoşînê de cih girtine. Di vî kerwanî de tû ûyên weke te re cih girtîn, ji hemî yan re slav û rêz.

1/1 2005 Hesen Selîm