Kavramlar


Üç alternatif:

Gericilik

Tutuculuk

İlericilik

Bunların üçü de izafi kavramlar.Yani bir şeyin bunların hangisine uygun düşeceği, o şeyin ortaya çıktığı vevarlığını sürdürdüğü bütünün yapısına bağlıdır! Bütün ve parça kavramları da öyle! Onlarda çerçeve ile bellidir.

Duygusallık: Aklın, gözlemlerin ve tecrübenin gösterdiğinin aksine, duygularıngösterdiğini yapmak!

Çıkış noktası: Bazı örtük ve/veya bilinçli tespitler.

Bütün: Parçalar ve parçalar arası ilişkilerin toplamı.

Tablo: Ard arda ve/veya zamandaş olgular ve ilişkilerinin toplamı.

Dönem: Birbirlerinden belirgin özelliklerle ayırt edilebilen zaman dilimleri.

Tutum: Davranışlar ve bağlantılarının toplamı.

İyimserlik, kötümserlik ve bilimsellik

İdeolojik cereyanlar, cemeat, aydınlar, v.s

Adaptasyon (uyarlanma),dejenerasyon (bozulma), deformasyon(şekilsizleşme), revolasyon (değiştirme),evolasyon (gelişme)

Dilsiz dünya!

Cemeat araştırması!

Garip, garip olduğu kadar ilginç eklemli işler; ilişkilerde, düşünüşlerde, tutumlarda !

Korkunç bir sorumsuzluk.

Sistemin kucağına kim nasıldüşüyor, kimler nasıl örgütlüyorlar!

Adapte olmamak! Doğru! Ama kime ve neye? İsveçliye mi, Kürde mi, Kürveçliyemi? Biri diğerini azdırmıyor mu? Giderek oluşan tanı ve gerçek mülteci ortamı olsa gerek!!

Bir politik göçmen:

Gurbet

Çözümsüzlük

Yalancılık

Kürisveçlilik sorunları ile karşı karşıya dırlar

Büyük sorunlara, genel, uluslararası, ulusal sorunlara uzun vadeli, çokuzun vadeli sorunlara yönelişimiz hiç olmazsa bugün bir kaçış değil midir? yapabileceğini yapabilmekten kaçış!

İnsan bilmek ister

Direkt dolaylı bilgi

Veri (fakta) – yorum (tahmin)

Günümüzde bilgi kaynakları

Anlamak ve anlatmak

Duyguların şekillenmesi

Geri bir toplumun geri kültür ortamından, günümüz insanı uygarlığının en olmazsa bile, enden bir önceki aşamasına düşüveren insanın ne tür reaksiyonlar göstereceği ve bu reaksiyonların nasıl bir evrimden geçebileceği? sorusudur bizim için aktüel olan. Bu soruya doğrusu ve/veya işe yarar cevaplar herhaldeolguların analizine dayanarak ulaşılabilir İlk elde bazı çıkarsamalarda dabulunmak olanaklıdır.

Bu reaksıonlar öyle görünüyor ki her şeyden önce insanın içinden çıkageldiği ortamın genel özgül özelliklerince belirlenmektedir. Oysa giderek artan ölçüde içine düştüğü ortamın özellikleri belirleyicileşmeye başlar zamanla.

‘Usul hakkında’ konuşmak yada ‘usule yönelmek pek anlamlı bir şey değildir.. Bazen bir kaçıştır. Yetmezlikten kaynaklanan bir kaçış. Olguların anlaşılmamasındaki güçsüzlükten kaynaklanan bir kaçış. Tıpkı bazen olgulara yönelmenin ‘teorik’ güçsüzlüğün sonucu ve ifadesi olması gibi.

Burada sorun her özel durum için yönelimlerin koşullarını ve amaçlarını belirlemektir. Gericilik ve yenilgi döneminin yönelişleri nedir?

Yenilgi işte güçsüzlük demektir her şeyden önce. ve gericilik işin koşullarının kötüleşmesi. Böyle bir dönem insanı genel ve ulusal,soyut ve teorik konulara yöneltir. ve çoğu zaman bu yöneliş yetmezliğin sonucu ve ifadesidir. ve belki de dışa yöneliş kendini değiştirmedeki yenilginin ifadesiidi. Anlamak gerek.

Ama herhalde hareketlenmenin arttığı bir dönemde içe kapanma günün görevlerinden bir kaçışın ifadesiydi. Bağımsızlık süreci kendi içinde devrimci hareketin yaşadığı süreci bir kez daha yaşadı herhalde. Bir arayıştan‘ kitleselleşerek’ ve kalite kaybına uğrayarak adım adım yerleşti.

USÜL HAKKINDA

Konuşmada usul:

İnsanlar birbirine veya kendine bir şeyi anlatmak için ‘söyler’, anlamak için sorar. Söylemek ve sormak anlaşmanın en önemli parçalarından biridir. Sormayı da söylemenin esas parçası sayarsak, söylemek ve söyleşmek üzerinde durmak belki ilginç sonuçlar verir.

Söylemenin üç temel biçiminden söz edilebilir.

Konuşmak

Yazmak

İşaretleşmek

Gerçi konuşmak ve yazmak işaretleşmenin çeşitleridirler. ama bu ayrıca ele alınabilir. Hangi biçimi ile olursa olsun söylemek’in amacına ulaşması, neyin söylendiği ile birlikte, ne ile ve nasıl söylendiğine sıkıca bağlıdır. Söz (sembol, işaret) söylemenin aracıdır. Söz(ad, kavram, fiil v.b.) eğer uygun seçilmemişse amacına ulaşmaz. Uygu düzenlenmemiş ise de … Söz yalnızca söylenenin değil ayrıca anlamın da biçimi, aracıdır. ve tabi düşünmenin de. O halde söz iletişimin, söyleme anlaşmanın aracıdır.

Yayınlarımızda ilginç gariplikler görmek mümkün. Yalnız mantık bağı bakımından değil söyleme bakımından da. Bu konuda örnekler açıklayıcı olabilir.

Fikri faaliyet kavram aracını kullanır. Yapılacak işe uygun araç kullanmak gerektiğinde hemfikir olunabilir. Eline bir saat ve alet olarak da bir İngiliz anahtarı tutuşturup hadi tamirata başla demek haksız bir demagojidir.

Marx İngilizler ne iyi etti de Hindistan ı adam etti demedi herhalde! Bunu böyle anlamak için ya aptal yada art niyetli olmak gerek. ll. savaştaki yenilgi Almanların gelişkin bir ekonomiye ulaşmasına yol açtı demek ‘Hitler çok yaşa’demek değildir.

Bilimsel düşünüşün gelişmesi bir toplumun ileri doğru gelişmesinde önemli bir uğrağı oluşturur. Ortalama insanın ortalama düşünüşündeki bilimsel öğelerin ortalaması söz konusu toplumdaki düşünüş bilimselliğinin bir ölçüsü olarak ele alınabilir.

Aslında belki sınıfsız topluma geçiş süreci sağduyunun bütünsel düşünüşe dönüşüm sürecidirde. Ve bu ortalama bilimsel düşünüşün sağduyu düzeyine ulaşacak denli gelişimi ile doruk noktasına ulaşır.

İdeoloji konusunda

İnsan neden isteklerini iletmez?Yada bazı isteklerini iletmez?

Birincisi bu yalnız bana karşıbir tutum değil herhalde, başkalarının evinden telefon etmemek, bir bira isteyememek v.s. ile birlikte ele almak gerek.

Acaba neden? Gurur mu? şükran duyguları zayıf görünüyor! ……………… Halbuki verilene yok demiyor! Acaba hak saydıklarında nasıl.? Ana-babanın tutumlarından mı, okul yaşamının tutumundan mı? Lazım değil …………….ye tepkisini gösteriyor herhalde.

Hem İsveççe hem Türkçe. Tek sebebi veya değişik durumlar da aynı sebebi olmazsada gerekmez. Kesin olan bu arada yanlış yapıldığı. Bulunduğu istekler başına iş açtı. Ve karşılık bekledi Gurur, kendinde hak görmeme, ………. korkusu,yargılanma korkusu (bazı isteklerde).

Belki yardım dilenmek gibi geliyor. Yoksa çok güçlü şükran duyguları varda görünmüyor mu? Acıma duygusu için öyle herhalde. şu sonuç çıkarılabilir.

Duygusu genellikle davranışlarına ve sözlerine yansımıyor. Kızgınlık, sevgi, onurlanma. Ama bunlar yansıyor!?Doğal(?) ortamında Doğal(?) davranışlarını gözlemek gerek herhalde! Memlekete bağlılığında şaşırmıştım.

İnsan neden yalan söyler? Yada daha iyisi dürüst, açık sözlü ve başarılı olmak için ne gibi engeller var? Korku en temel kaynaktır. Bu ceza görme korkusundan sevdiklerini kayıp etme korkusuna kadar çok çeşitli korkular sayılabilir. İnsanın ihtiyaçları ile korkuları karşı karşıya geldiğinde insan yalan söylemeye zorlanır.

Korku, çıkar, utanç!

Açıklık nedir? Birincisigerçeğin tersini söylememek , ikincisi neyi ne zaman nasıl?

Başlamazdan önce kafada bir plan yapmak gerekmez mi?

Bugüne kadarki uygulama neyi gösteriyor?

  1. Uyum sağlamak mümkün değil !? Korku yalanın anasıdır!

Bireylik tüm somutluğuna ve sağduyuya uygunluğuna rağmen bir soyutlamadır. Saltık ‘ben’ anlamsızdır. Dışarıdan bakıldığında toplum tek tek bir arada oluşlardan yapılanmış görünür. Ama bir insan bireyin topluluk üyeliğinin getirdiği özellikleri alırsanız geriye biyolojik varlığından başka bir ‘hiç’kalır.

‘Ben’ bir yanılsamadır. Saltık ben bir görünüştür. Kaynağını somutluğundan, genel olarak sınıf bölünmüşlüğünden ve özel olarak kapitalizmden alan bir yanılsama!

5-2-84

Düşünmek, davranmak içindir

Öğrenmek, yapmak için

Yıkmak, kurmak içindir

Bozmak, düzeltmek için

Aramak bulmak içindir

Sormak öğrenmek için

Bakmak, görmek içindir

Duymak, anlamak için

Durmak yürümek içindir

Koşmak ulaşmak için

Toplamak vermek içindir

Anlamak anlatmak içindir

Kölelik kurtulmak içindir

Acı mutluluk için

Gurbet dönmek içindir

Hasret kavuşmak için

Ölmek yaşamak içindir

Ağlamak gülmek için

Bilenmek kesmek içindir

Birikmek patlamak için

Sevda, sevişmek içindir

İstemek, olmak içindir

Korku, cesaret içindir

Ölmeye, kalmak içindir

Yol, yürümek içindir

Bitiş, başlamak için

Bilek, bükmek içindir

Düşüş, doğrulanmak için

şiir, kavga içindir

Kavga, kurtulmak için

Umut, direnmek içindir

Vefa, bağlanmak için